Дневни Архиви: 18.08.2016

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

  № 001 / 08.06.2016 АОП 0400-2016-0003 Процедура – публично състезание Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 08.06.2016 | Решение за откриване на процедурата!!! 08.06.2016 | Обявление за обществена поръчка!!! 30.06.2016 | Комисията назначена да разгледа и