МБАЛ Св.Иван Рилски Козлодуй ЕООД

Болничното заведение в съвременния му вид е разкрито през 1996 г. с 50 легла, които впоследствие се увеличават на 100 легла с изискването да осигурява квалифицирана и ефективна стационарна помощ както на енергетиците, работещи в АЕЦ „Козлодуй“, така и на населението на община Козлодуй. Повече »

КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети: -вътрешен кабинет; -педиатричен кабинет; -акушеро-гинекологичен кабинет; -хирургичен кабинет; -неврологичен кабинет; -Отделение по образна диагностика; -Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична; -ТЕЛК. Повече »

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

вътрешно отделение с интензивен сектор и физиотерапия; детско отделение; акушеро-гинекологично отделение; хирургично отделение; ОАРИЛ; Отделение по физикална и рехабилитационна медицина; операционен блок. Повече »

Болнична аптека

Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара. Повече »

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

-Административен отдел; -Стопански отдел; -Помощни служби; Повече »

 

и добре дошли на сайта на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД!

Обява за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 44 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй за реда за учредяване и

Обява за свободни позиции

МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД, гр. Козлодуй публикува обява за свободни работни позиции. 18.01.2023 | Обява

Покана за одитор

  МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД гр. Козлодуй ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРЕГЛЕД И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. Документация за изтегляне: 06.12.2022 | Покана за провеждане на конкурс за избор на регистриран

Обява конкурс за одитор

  На основание чл.20, ал.4, т.3 ЗОП във връзка с чл. 26 и чл.27 от Закона за публичните предприятия и Заповед №335/05.08.2022 г. на Управителя на дружеството, МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД гр. Козлодуй ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР

Конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал. 7 ЗЛЗ и чл.90 от КТ

Обявление за откриване на конкурс в изпълнение на заповед №284/18.05.2022г. на управителя за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл.90 от КТ се обявява конкурс за: Документация за изтегляне: 23.05.2022 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

def-dsd

Какво представлява глухотата? Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното

МБАЛ „Св. Иван Рилски“-Козлодуй с нов управител

d-r-Momchil-Ivanov-696x465

Новият управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“-Козлодуй д-р Момчил Иванов. С допълнителна точка в дневния ред на редовното си заседание Общинския съвет в Козлодуй освободи от длъжност управителя на болницата д-р Дилян Петров и назначи временен управител д-р Момчил Иванов.

Благотворителна акция в подкрепа на детското отделение

118764785_1772617846224560_7753065610849154549_o

Днес, 2 септември 2020 г., в детското отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” се събраха: кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, председателят на Общински съвет, г-жа Николинка Тодорова, управителят на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, д-р Дилян Петров, началникът на детското

Д-р Дилян Петров е новият управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй”

viber_изображение_2020-10-15_12-04-59

С Решение № 157 бе утвърдено класирането на комисията за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, отразено в протокол № 1 от 13.07.2020 г. след проведен конкурс. Конкурсът е бил спечелен убедително от д-р Дилян

Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД, гр. Козлодуй

  № 15/11.10.2019г. Връзка с АОП Документация за изтегляне:    11.10.2019  | Изтеглете документацията за търга от тук !!!   Обява за събиране на оферта за избор на изпълнител по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с