Monthly Archives: юли 2016

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй

Предмет на поръчката е доставка на фармацефтични продукти /медикаменти/, за реализиране на болнично лечение. Медикаментите са включени в една обособена позиция, включваща 29 групи медикаменти с 345 артикула. Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от

Справка за изплатени суми по обществени поръчки за перодични доставки за юни 2016г.

  Документация за изтегляне: 11.07.2016 | Справка за изплатени суми по обществени поръчки за перодични доставки за юни 2016г.