Monthly Archives: август 2014

Публична покана

Публична покана за събиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет – Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ ”Св.  Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД   Документация за изтегляне: 14.08.2014 |