Monthly Archives: декември 2014

Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архив

Публична покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.VІІІ»а» от ЗОП, с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архив” за МБАЛ „Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД   Документация за изтегляне: 22.12.2014 | Документацията