ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД

 

№ 16/31.10.2019г.

АОП № 0400-2019-0001

Документация за изтегляне:

 31.10.2019 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

 31.10.2019 | Спецификация обособени позиции 1, 2 и 3

 31.10.2019 | Спецификация обособена позиция 4

 31.10.2019 | Ценова оферта обособени позици 1, 2 и 3

 31.10.2019 | Ценова оферта обособена позиция 4

 31.10.2019 | Условия за участие и образци

31.10.2019 | Решение за откриване на процедура

31.10.2019 | Обявление за открита процедура
Краен срок за получаване на оферти 29.11.2019г.

13.11.2019г. | На 08.11.2019г. относно горецитираната обществена поръчка от евентуален участник в процедурата е направено запитване по телефона във връзка, с което Възложителят прави следното уточнение в документацията за обществена поръчка за доставка на медицински изделия, референтен номер в АОП 0400-2019-0001. В ценовата оферта образец 2.1 в колона 4 – цена на единица мярка с ДДС и колона 6 – цена на предлагана опаковка с ДДС да се посочват цени до четвъртия знак след десетичната запетая. В колона 7 – цена на прогнозно количество опаковки с ДДС да се посочва цена до втори знак след десетичната запетая, ако бъдат посочени повече комисията няма да ги вземе в предвид. В ценова оферта образец 2.2 в колона 6 – цена на единица мярка с ДДС и колона 8 – цена на предлагана опаковка с ДДС да се посочват цени до четвъртия знак след десетичната запетая. В колона 9 – цена на прогнозно количество опаковки с ДДС да се посочва цена до втори знак след десетичната запетая, ако бъдат посочени повече комисията няма да ги вземе в предвид.

13.11.2019 | Разяснение

17.03.2020г. | Комисията съобщава, че на 24.03.2020 г. ще се проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците подали оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1 стая 406 от 12.00 часа.

 

20.07.2020 | Протокол от заседание на комисията

20.07.2020 | Протокол от заседание на комисията

20.07.2020 | Протокол от заседание на комисията

20.07.2020 | Протокол от заседание на комисията

20.07.2020 | Протокол от заседание на комисията

20.07.2020 | Доклад на комисията

20.07.2020  | Класиране по обособени позиции !!!

20.07.2020 | Решение на възложителя

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Договор с изпълнител на обществена поръчка

02.10.2020 | Обявление за възложена обществена поръчка

Един коментар към ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД

  1. HELMED BULGARIA EOOD казва:

    Здравейте,този zip файл се сваля,но ОТНОВО не може да разархивиран.
    Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *