Monthly Archives: август 2022

Обява конкурс за одитор

  На основание чл.20, ал.4, т.3 ЗОП във връзка с чл. 26 и чл.27 от Закона за публичните предприятия и Заповед №335/05.08.2022 г. на Управителя на дружеството, МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД гр. Козлодуй ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР