Monthly Archives: май 2022

Конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал. 7 ЗЛЗ и чл.90 от КТ

Обявление за откриване на конкурс в изпълнение на заповед №284/18.05.2022г. на управителя за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл.90 от КТ се обявява конкурс за: Документация за изтегляне: 23.05.2022 |