Monthly Archives: февруари 2014

Относно продължаващата процедура за обществени поръчки

Уведомяваме ви, че комисията за провеждане на оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител на доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория ще отвори ценовите оферти