Обява за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 44 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй за реда за учредяване и упражняване правата на собственост на община Козлодуй в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала и участието на общината в граждански сдружения и сдружения с
нестопанска цел и решение на Общински съвет, Козлодуй № 646 по протокол № 58 от 28.09.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за избор на управител и възлагане на управлението на
„Многопрофилна болница за активно лечение
“Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

 

Документация за изтегляне:

29.09.2023 | Договор за възлагане на управление и контрол на „Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски – Козлодуй ЕООД

29.09.2023 | Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия /Приложение № 2.5. от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй

29.09.2023 | Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия /Приложение № 2.6. от от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй /

29.09.2023 | Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 9-12 и на чл. 20 ал. 3 от Закона за публичните предприятия  /Приложение № 2.7. от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй /

29.09.2023 | Обява

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *