ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

def-dsd

Какво представлява глухотата?

Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.

Рискови групи, при които може да се установят увреди на слуха:

  • деца, родени от родители с увреден слух;
  • деца, родени от майки прекарали пренатални заболявания;
  • деца, с перинатални и постнатални заболявания;
  • травми на черепа;
  • неизвестни причини.960-540-sluh-uho-narushenie-syveti-specialist-novorodeno-zvuk

Универсален неонатален слухов скрининг се провежда по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здравеопазване 2021-2030 година“.

Финансира се от Министерството на здравеопазването.

Програмата е започнала от 2014 година.

По статистически данни на всеки 1000 новородени се раждат 1-4 глухи деца, а при част от новородените с лека степен на намаление на слуха в течение на детството се развиват признаци на тежко чуващи деца. С провеждането на неонаталния слухов скрининг се дава възможност за навременна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение.

Неонаталния слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната. Провежда се в родилните и неонатологичните отделения, като се използва неинвазивна и достоверна скринингова апаратура. При установяване на отклонение или съмнение за намален слух, детето се насочва за допълнителна диагностика и уточняване на слуховия анализатор в УНГ клиника/отделение и за предприемане на необходимото лечение.

По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта и пълна социална адаптация и реализация.

Изследването е безплатно, бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най- често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото на детето и апаратът показва дали детето има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.

Информирано съгласие за провеждане на слухов скрийнинг на новородено дете

 

Екипът на АГО Козлодуй осъществяващ ранен неонатален скрининг.

 

За повече информация:

Началник АГО д-р Иван Димитров Башлиев, телефон: 0888 912 423

д-р Малина Павлова Атанасова – педиатър, телефон: 0878 690 752

старша акушерка Силвия Стефчева Оприцова, телефон: 0886 734 711

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *