Monthly Archives: декември 2015

Изплатени суми по договори за обществени поръчки за месец ноември 2015г.

  Документация за изтегляне: 21.12.2015 | Информация за изплатените суми по договори за месец ноември 2015г.

Доставка на храна за нуждите на „МБАЛ Св.Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД по периодични заявки

  АОП № 00400-2015-0004 Документация за изтегляне:   09.09.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 29.09.2015 | Решение за промяна № 334 от 28.09.2015г. 29.09.2015 | Променена документация за участие Уважаеми участници във връзка с промяната в документацията