Monthly Archives: юли 2015

Вътрешните правила за поддържането на профила на купувача в МБАЛ “Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

    Изтеглете вътрешните правила за поддържането на профила на купувача в МБАЛ “Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД!    

Изплатена сума по договор

Изплатена сума по договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на храна за болните и персоналана МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД в размер на 7993.20 лева на ЕТ“Анишоу – Ангел Лальов