Monthly Archives: декември 2013

Обществена поръчка за доставка на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ”Св.Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД

Цели и предмет на процедурата   МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД обявява, че ще проведе процедура за обществена поръчка за избор на изпълнители на доставките на медикаменти, медицински консумативи и медицински продукти за клинична лаборатория  за нуждите на медицинската дейност