Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ” Свети Иван Рилски – Козлодуй ”ЕООД, гр.Козлодуй по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

 

№ 12/10.11.2017г.

АОП № 00400-2017-0005

Документация за изтегляне:

 10.11.2017  | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

10.11.2017 | Решение за откриване на процедура

10.11.2017 | Обявление за обществена поръчка

Срок за подаване на оферти 30.11.2017г. до 14:00 часа

07.12.2017г. | Комисията обявява, че на 12.12.2017г. от 121.00 часа в сградата на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 406 ще бъдат публично оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия – номер в АОП № 00400-2017-0005.

13.12.2017 | Протокол 1/06.12.2017г.

13.12.2017 | Протокол 2/06.12.2017г.

13.12.2017 | Протокол 3/06.12.2017г.

13.12.2017 | Доклад от 12.12.2017г.

13.12.2017 | Решение за избор на изпълнител

28.02.2018 | Решение на Възложителя за прекратяване на процедурата

28.02.2018 | Обявление за невъзлагане на обществена поръчка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *