Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД, гр. Козлодуй

 

№ 15/11.10.2019г.

Връзка с АОП

Документация за изтегляне:

 

 11.10.2019  | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

 

Обява за събиране на оферта за избор на изпълнител по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет  – Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД, гр. Козлодуй и съгласно условията на документацията за участие. Медикаментите са посочени в техническата спецификация разпределени в 313 позиции. Участниците могат да подават оферти за една или повeче позиции

Краен срок за подаване на оферти 30.10.2019г. до 15:00 часа

30.10.2019 | Възложителят съобщава, че на основание чл.188, ал.2 /отм./ от ЗОП удължава срока за подаване на оферти до 05.11.2019г. до 15:00 часа. адреса за подаване е гр.Козлодуй п.к.3320, ул.“Кирил и Методий“ №1

 

11.10.2019г. | Информация за публикувана обява

30.10.219г. | Информация зда удължаване на срока на обявата

 

30.10.2019г. | Подадените оферти ще бъдат отворени на публично заседание на 06.11.2019г. от 12:00 часа

 

20.11.2019г. | Комисията съобщава, че ще извърши публично оповестяване на ценовите оферти на 25.11.2019г. от 12:30 часа в сградата на МБАЛ Св.Иван Рилски- Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 405.

 

02.12.2019 | Протокол за класиране и оценка на офертите

 

02.12.2019 | Приложение към протокол от 02.12.2019г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *