Архив от категория: Профил на купувача

Покана за подаване на оферти

Покана за подаване на оферти за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на графичен рентгенов апарат втора употреба за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски Козлодуй“ ЕООД, гр.Козлодуй.   Документация за изтегляне: 29.09.2016 | Обява 29.09.2016 | Технически данни 11.10.2016

Избор на доставчик на електрическа енергия

Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй   Документация за изтегляне:

Доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  АОП № 00400-2015-0003 Документация за изтегляне: 20.03.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 21.04.2015 | Разяснение по документацията от 21.04.2015г. за обществена поръчка с предмет избор на доставчик на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за

Справка за изплатени суми по договори за обществени поръчки за месец юли 2016г.

  Документация за изтегляне: 19.08.2016 | Информация за изплатени суми по договори за периодични доставки и услуги за месец юли 2016г.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП № 00400-2015-0002 Документация за изтегляне: 28.02.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 06.03.2015 | Поправка на явна фактическа грешка в документация за участие в Указания за подготовка на офертата в раздел 3.1.3. Изисквания за техническите възможности

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП 0400-2016-0002 Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 15.04.2016 | Решение 15.04.2016 | Обявление 20.05.2016 | Разяснение по обществена поръчка за доставка на консумативи изх.№2014/20.05.2016г 13.06.2016 | Протокл от 08.06.2016г. за отварянена на предложенията за участие

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

  № 001 / 08.06.2016 АОП 0400-2016-0003 Процедура – публично състезание Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 08.06.2016 | Решение за откриване на процедурата!!! 08.06.2016 | Обявление за обществена поръчка!!! 30.06.2016 | Комисията назначена да разгледа и

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй

Предмет на поръчката е доставка на фармацефтични продукти /медикаменти/, за реализиране на болнично лечение. Медикаментите са включени в една обособена позиция, включваща 29 групи медикаменти с 345 артикула. Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от

Справка за изплатени суми по обществени поръчки за перодични доставки за юни 2016г.

  Документация за изтегляне: 11.07.2016 | Справка за изплатени суми по обществени поръчки за перодични доставки за юни 2016г.

Справка за изплатени суми по обществени поръчки за периодични заявки за периода 01.04.2016г. до 30.04.2016г.

  Документация за изтегляне: 20.04.2016 | Информация за изплатени суми по договори за периодични доставки и услуги за месец април 2016г.