ТЕЛК

В състава на ТЕЛК при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй ЕООД работят следните специалисти на длъжности:

Име, презиме, фамилия
Длъжност
Специалност
1
Д-р Емил Викторов Гогошев
Председател
Вътрешни болести
2
Д-р Марио Георгиев Еленчев
Член
Неврология
3
Д-р Дарии Игнатов Игнатов
Член
Онкология
4
Д-р Здравко Венциславов Велков
Член
Ортопедия
5
Д-р Божидар Димитров Стоянов
Член
Хирургия
6
Д-р Митко Цеков Гайдарски
Член
УНГ
7
Д-р Ивайло Спасов Петров
Член
Психиатрия
8
Д-р Мая Живкова Янкова
Член
Офталмология
9
Д-р Олга Тошева Николова
Член
Педиатрия
10
Д-р Ванко Георгиев Ванков
Член
Пулмология