Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

 

№ 001 / 08.06.2016

АОП 0400-2016-0003

Процедура – публично състезание

Документация за изтегляне:

 

Изтеглете документацията от тук !!!

08.06.2016 | Решение за откриване на процедурата!!!

08.06.2016 | Обявление за обществена поръчка!!!

30.06.2016 | Комисията назначена да разгледа и оцени постъпилите предложения за участие в публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД съобщава, че на 05.07.2016г. от 11:30 часа в сградата на лечебното заведение в гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий №1, стая 406 ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците.

11.07.2016 | Протокол №1 от 30.06.2016г. на комисията

11.07.2016 | Протокол №2 от 05.07.2016г. на комисията за класиране на ценовите оферти и доклад на комисията

11.07.2016 | Заповед №105 от 11.07.2016г. за избор на изпълнител

18.08.2016 | Информация до Агенцията за обществени поръчки

18.08.2016 | Договор със избрания изпълнител на обществена поръчка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *