Доставка на храна за нуждите на „МБАЛ Св.Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД по периодични заявки

 

АОП № 00400-2015-0004

Документация за изтегляне:

 

09.09.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

29.09.2015 | Решение за промяна № 334 от 28.09.2015г.

29.09.2015 | Променена документация за участие

Уважаеми участници във връзка с промяната в документацията ви уведомяваме, че крайния срок за подаване на оферти се променя на 30.10.2015г. до 14.30 часа. Отварянето на постъпилите предложения ще се осъществи на 03.11.2015г.

Комисията назначена да извърши оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на храна за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД по периодични заявки съобщава на участниците, че ще пристъпи към отварянена ценовата оферта на постъпилито предложение на 10.11.2015г. от 12.00 часа в сградата на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД в гр.Козлодуй, ул.“Кирили и Методий“ №1 етаж 4

16.11.2015 | Протокол №1 от 03.11.2015г. на комисията назначена за разглеждане на обществена поръчка за доставка на храна за нуждите на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД

16.11.2015 | Протокол №2 от 10.11.2015г. на комисията назначена за разглеждане на обществена поръчка за доставка на храна за нуждите на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД

16.11.2015 | Протокол №3 от 11.11.2015г. на комисията назначена за разглеждане на обществена поръчка за доставка на храна за нуждите на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД

16.11.2015 | Заповед за прекратяване на открита процедура по обществена поръчка с предмет доставка на храна за нуждите на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД, чрез периодични заявки

Уведомяваме ви, че при условията на чл.62, ал.3 от ЗОП е освободена гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител за обществена поръчка за Доставка на храна за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД по периодични заяврки прекратена със Решение от 17.11.2015г. на възложителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *