Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

 
АОП № 00400-2015-0002

Документация за изтегляне:

28.02.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

06.03.2015 | Поправка на явна фактическа грешка в документация за участие в Указания за подготовка на офертата в раздел 3.1.3. Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците – на ред 3. и ред. 6 думите „Медикаменти“ да се четат „Медицински консумативи“ . Можете да изтеглите указанията с направената поправка подчертана с цветен курсив.

04.05.2015 | Протокол №1 на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите предложения !!!

12.05.2015 | Проткол №2 на комисията за извършено класиране по критерии качество

13.05.2015 | Комисията съобщава, че ще извърши публично оповестяване на ценовите оферти на 15.05.2015г. от 12.00 часа в сградата на МБАЛ Св.Иван Рилски- Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 406, за което да бъде публикувано съобщение в профил на купувача на страницата на лечебното заведение.

02.06.2015 | Протокол № 3 от 15.05.2015г. на комисия за оценка и разглеждане на подадените предложения за участие в обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

22.06.2015 | Протокол № 4 от 08.06.2015г. за окончателно класиране на комисия за оценка и разглеждане на подадените предложения за участие в обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

24.06.2015 | Заповед № 94/22.06.2015г. за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД и Решение № 95/22.06.2015г. за частично прекратяване на обществена поръчка

23.07.2015 | Договор от 17.07.2015г. с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи – обособена позиция 1.4.

28.07.2015 | Договор с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи – обособена позиция 1.3.

28.07.2015 | Договор с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на мецински консумативи – обособени позиции 1.1. и 1.5.

29.07.2015 | На основание чл.62, ал.1 от ЗОП възложителя особождава внесените от участниците гаранции за участие в откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски- Козлодуй“ЕООД.

19.08.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

19.08.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

19.08.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *