Доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

 

АОП № 00400-2015-0003

Документация за изтегляне:

20.03.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

21.04.2015 | Разяснение по документацията от 21.04.2015г. за обществена поръчка с предмет избор на доставчик на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

19.05.2015 | Комисията назначена да извърши оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛ „Свети Иван Рилски- Козлодуй“ ЕООД съобщава, че на 22.05.2015г. от 10.00 часа ще оповести публично ценовите оферти на подадените от участниците предложения в сградата на МБАЛ в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 406

27.05.2015 | Протокол от 15.05.2015г. на комисята определена да извърши оценка и класиране на постъплите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД

24.06.2015 | Протокол №2 от 22.05.2015г. за разглеждане и оценка на на ценовите оферти на подадените предложения за участие в обществена поръчка за доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД

24.06.2015 | Протокол №3 от 17.06.2015г. за окончателно класиране ценовите оферти на подадените предложения за участие в обществена поръчка за доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД

24.06.2015 | Решение № 96 от 23.06.2015г. за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за клинична и микоробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ “Свети Иван Рилски-Козлодуй“ ЕООД и Решение № 97 от 23.06.2015г. за частично прекратяване на процедура по обществена поръчка

28.07.2015 | Договор с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински изделия – обособени позиции 1.1 и 1.5.

28.07.2015 | Договор с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи – обособена позиция №3

28.07.2015 | Договор с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи – обособена позиция №3

29.07.2015 | На основание чл.62, ал.1 от ЗОП възложителя особождава внесените от участниците гаранции за участие в откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ “Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД.

22.08.2016 | Изпълнение на договор за доставка на медицински изделия

22.08.2016 | Изпълнение на договор за доставка на медицински изделия

22.08.2016 | Изпълнение на договор за доставка на медицински изделия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *