Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй

Предмет на поръчката е доставка на фармацефтични продукти /медикаменти/, за реализиране на болнично лечение. Медикаментите са включени в една обособена позиция, включваща 29 групи медикаменти с 345 артикула. Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от позиция „Медикаменти”, като предложи оферта за включените в тях един или повече артикули. Комисията ще оценява поотделно всеки един от артикулите.

АОП № 00400-2015-0001

Документация за изтегляне:

24.02.2015 | Документацията за участие в търга

26.02.2015 | Решение от 25.02.2015г. за допълнение на обявлението.

31.03.2015 | Разяснения от 31.03.2015г. на документацията за обществена поръчка

Комисията, назначена от възложителя да извърши оценка и класиране на постъпилите предложения за изпълнител на обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ ЕООД съобщава, че на 27.04.2015г. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1 ще отвори и публично оповести предложените от участниците ценови оферти.

27.04.2015 | Протокол №1 от 27.04.2015г. от проведено заседание на комисията назначена да извърши оценка и класиране на постъплите предложения за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД

04.05.2015 | Протокол №2 от 27.04.2015г. на комисията за оценка и класиране на постъпилите предложения

19.05.2015 | Протокол от 17.05.2015г. на комисията за класиране на ценовите оферти за обществена поръчка за доставка на медикаменти

19.05.2015 | Заповед от 18.05.2015г. за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка на медикаменти за МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД

19.05.2015 | Решение от 18.05.2015г. на възложителя за частично прекратяване на обществена поръчка

На основание чл.62, ал.1 от ЗОП възложителя особождава внесените от участниците гаранции за участие в откритата процедура за избор на изпълнител н обществена поръчка за доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски- Козлодуй“ЕООД

16.07.2015 | Договор от 26.06.2015г. с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на медикаменти – Софарма

16.07.2015 | Договор от 26.06.2015г. с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на медикаменти – Фионикс

16.07.2015 | Договор от 26.06.2015г. с избрания изпълнител на обществена поръчка за доставка на медикаменти – Търговска лига

11.07.2016 | На основание чл.62 от ЗОП /отм./ възложителят освобождава внесените и представени от изпълнителите гаранции за добро изпълнение, по сключените договори.

27.07.2016 | Информация за изпълнението на договор за доставка на медикаменти – Софарма.

27.07.2016 | Информация за изпълнението на договор за доставка на медикаменти – Фионикс.

27.07.2016 | Информация за изпълнението на договор за доставка на медикаменти – Търговска лига.

28.07.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

28.07.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

28.07.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *