МБАЛ Св.Иван Рилски Козлодуй ЕООД

Болничното заведение в съвременния му вид е разкрито през 1996 г. с 50 легла, които впоследствие се увеличават на 100 легла с изискването да осигурява квалифицирана и ефективна стационарна помощ както на енергетиците, работещи в АЕЦ „Козлодуй“, така и на населението на община Козлодуй. Повече »

КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети: -вътрешен кабинет; -педиатричен кабинет; -акушеро-гинекологичен кабинет; -хирургичен кабинет; -неврологичен кабинет; -Отделение по образна диагностика; -Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична; -ТЕЛК. Повече »

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

вътрешно отделение с интензивен сектор и физиотерапия; детско отделение; акушеро-гинекологично отделение; хирургично отделение; ОАРИЛ; Отделение по физикална и рехабилитационна медицина; операционен блок. Повече »

Болнична аптека

Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара. Повече »

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

-Административен отдел; -Стопански отдел; -Помощни служби; Повече »

 

и добре дошли на сайта на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД!

Честит Имен ден на всички със звучните български имена Юлия, Юлиян! Много здраве, щастие и любов!

Покана за подаване на оферти за избор на изпълнител на следната услуга Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ“Свети Иван Рилски Козлодуй“ЕООД, гр.Козлодуй.

  №3 от 11.10.2016г МБАЛ”Св. Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД, на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и във връзка с необходимостта от от избор на изпълнител на Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ”Св. Иван

Покана за подаване на оферти

Покана за подаване на оферти за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на графичен рентгенов апарат втора употреба за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски Козлодуй“ ЕООД, гр.Козлодуй.   Документация за изтегляне: 29.09.2016 | Обява 29.09.2016 | Технически данни 11.10.2016

Избор на доставчик на електрическа енергия

Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй   Документация за изтегляне:

Доставка на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  АОП № 00400-2015-0003 Документация за изтегляне: 20.03.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 21.04.2015 | Разяснение по документацията от 21.04.2015г. за обществена поръчка с предмет избор на доставчик на медицински изделия за клинична и микробиологична лаборатория за

Справка за изплатени суми по договори за обществени поръчки за месец юли 2016г.

  Документация за изтегляне: 19.08.2016 | Информация за изплатени суми по договори за периодични доставки и услуги за месец юли 2016г.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП № 00400-2015-0002 Документация за изтегляне: 28.02.2015 | Изтеглете документацията за търга от тук !!! 06.03.2015 | Поправка на явна фактическа грешка в документация за участие в Указания за подготовка на офертата в раздел 3.1.3. Изисквания за техническите възможности

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД

  АОП 0400-2016-0002 Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 15.04.2016 | Решение 15.04.2016 | Обявление 20.05.2016 | Разяснение по обществена поръчка за доставка на консумативи изх.№2014/20.05.2016г 13.06.2016 | Протокл от 08.06.2016г. за отварянена на предложенията за участие

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

  № 001 / 08.06.2016 АОП 0400-2016-0003 Процедура – публично състезание Документация за изтегляне:   Изтеглете документацията от тук !!! 08.06.2016 | Решение за откриване на процедурата!!! 08.06.2016 | Обявление за обществена поръчка!!! 30.06.2016 | Комисията назначена да разгледа и

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй

Предмет на поръчката е доставка на фармацефтични продукти /медикаменти/, за реализиране на болнично лечение. Медикаментите са включени в една обособена позиция, включваща 29 групи медикаменти с 345 артикула. Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от

Справка за изплатени суми по обществени поръчки за перодични доставки за юни 2016г.

  Документация за изтегляне: 11.07.2016 | Справка за изплатени суми по обществени поръчки за перодични доставки за юни 2016г.