Архив от категория: Обяви по ЗОП

Публична покана

Публична покана за събиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет – Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на МБАЛ ”Св.  Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД   Документация за изтегляне: 14.08.2014 |

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Поради промяна в условията на обществена поръчка обявена от Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ООД, чрез публикувана публична покана за представяне на оферти от потенциални кандидати за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй” ООД, е публикувал публична покана за представяне на оферти от потенциални кандидати за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка