Архив от категория: Обяви

Обява за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 44 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй за реда за учредяване и

Покана за одитор

  МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД гр. Козлодуй ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРЕГЛЕД И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. Документация за изтегляне: 06.12.2022 | Покана за провеждане на конкурс за избор на регистриран

ОБЯВА

МБАЛ”Свeти Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД обявява на основание чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 68 от ЗЛЗ КОНКУРС за следните длъжности за срок от 3 години: Началници на: Вътрешно отделение Отделение по педиатрия Акушеро-гинекологично отделение Хирургично отделение Отделение

Обява

МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД – КОЗЛОДУЙ В изпълнение на Заповед №204/12.10.17г. на Управителя на основание чл. 90 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за следните длъжности: І. Конкурсна длъжност: Началник отделение