Monthly Archives: септември 2023

Обява за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 44 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй за реда за учредяване и