Monthly Archives: декември 2022

Покана за одитор

  МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД гр. Козлодуй ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРЕГЛЕД И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. Документация за изтегляне: 06.12.2022 | Покана за провеждане на конкурс за избор на регистриран