Дневни Архиви: 22.04.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски-Козлодуй” ООД, е публикувал публична покана за представяне на оферти от потенциални кандидати за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка