Ценоразпис

ЗАПОВЕД

53 /17.04.2019 г.

 

Относно платени медицински и допълнителни услуги

 предоставяни от лечебното заведение, НАРЕЖДАМ:

 

ЦЕНОРАЗПИС

в  сила от 17.04.2019 г.

 

І. Обща част:

Медицинска дейност Цена:
1. Преглед (консултация) от болничен специалист 25,00
2. Вторичен преглед от болничен специалист 10,00
3. Венозна инжекция 10,00
4. Венозна инфузия до 30 мин. 15,00
5. Венозна инфузия повече от 30 мин. 20,00
6. Венепункция – слагане на абокат 10,00
7. Кръвопреливане 30,00
8. Вземане на материал за биопсия 20,00
9. Мускулна инжекция  с консуматив на пациента 5,00
10. Отчитане на проба за антибиотици 5,00
11. Измерване на артериално налягане 2,00
12. Лумбална пункция 20,00
13. Плеврална пункция 20,00
14. Инхалации с медикамент на пациента 3,00
15. Тоалет на външни полови органи 3,00
16. Клизма 5,00
17. Проверка за паразити 3,00
18. Обезпаразитяване 4,00
19. Издаване на мед. документ, изискващ преглед 20,00
20. Издаване на мед. документ – дубликат 5,00

                                                                                                           

ІІ. Вътрешна медицина:

Медицинска дейност Цена:
  Кардиология  
1. ЕКГ с най-малко 12  отвеждания 7,00
2. ЕКГ с натоварване и най-малко 12 отвеждания  – ВЕТ 30,00
3. Ехокардиография 35.00
4. Продължителен запис най-малко 18 часа  –  холтер    RR 30,00
Пулмология
1. Трансторакална аспирационна биопсия 30,00
2. Фибробронхоскопия 50.00
3. Фибробронхоскопия с белодробна биопсия 70,00
4. Плеврална биопсия 50,00
5. Ехография на плеври 20,00
6. Функционално изследване на дишането 10,00
7. Функционално изследване на дишането с БДТ 15,00
8. Полиграфско изследване на дихателните нарушения по време на сън и титрация на налягане 200,00
9. Полиграфско изследване на дихателните нарушения по време на сън

без титрация на налягането

100,00
10. Титрация на налягането по време на сън 100,00
Ендокринология
1. Ехография на щитовидна жлеза 20,00
  Гастроентерология
1. Абдоминална ехография 25,00
2. Парацентеза при асцит 30,00
3. Ректороманоскопия 40,00
4. Фиброгастродуоденоскопия + до 5 биопсии 75,00
5. Фиброколоскопия 80,00
6. Фибросигмоидоскопия 60,00

 

ІІІ. Неврология:

Медицинска дейност Цена:
1. Неврологична консултация /с пълен неврологичен статус / 40,00
2. ЕМГ /електромиография/ 40,00
3. ЕЕГ /електроенцефалография/ 40,00
4. УДС /ултразвукова доплерова сонография/ 40,00

 

ІV. Детски болести :

Медицинска дейност Цена:
1. Венозна инжекция 10,00
2. Венозна инфузия до 30 минути 15,00
3. Венозна инфузия над 30 минути 25,00
4. Венепункция 10,00
5. Мускулна инжекция 5,00
6. Клизма 15,00
7. Инхалации 10,00
8. Носна аспирация със сонда на пациента 5,00
9. Вземане на секрет от ГДП 5,00
10. Вземане на урина 3,00
11. Придружаване на дете над 12 г. възраст – на ден 5,00
12. Индиректна ларингоскопия 10,00
13. Парацентеза 20,00
14. Пункция на максиларни синуси 20,00
15. Каутеризация при кървене 25,00
16. Инцизия и дренаж на перитонзиларен абцес 15,00
17. Шев на меки тъкани 20,00
18. Отстраняване на чуждо тяло от уши, нос и гърло 30,00

 

  1. Акушерство и гинекология:
Медицинска дейност Цена:
1. Вземане на цитонамазка 20,00
2. Гинекологичен преглед вкл. при стерилитет и антиконцепция 20,00
3. Диатермокоагулация,  лазер, вапоризация или криотерапия на порцио (вулва) 40,00
4. Колпоскопия 40,00
5. Конизация с нож на порцио 500,00
6. Марсупиализация на бартолинови кисти и абсцеси (инцизио) 100,00
7. Отстраняване на интраутеринен песар (спирала) 20,00
8. Отстраняване на серклаж 20,00
9. Персуфлация на тръби 50,00
10. Поставяне на интраутеринен песар (спирала) 25,00
11. Поставяне на песар при статични аномалии на матката 20,00
12. Прекъсване на бременност с местна анестезия 120,00
13. Прекъсване на бременност с пълна анестезия 200,00
14. Абразио 100,00
15. УЗИ 25,00
16. Запис ДСТ  20 минути 15,00
17. Ерстирпация на бартолинова жлеза 150,00
18. Поставяне на серклаж 100,00
19. Биопсия 100,00
20. Ехография на млечни жлези 25,00
21. Превръзка 20,00
22. Сваляне на конци 20,00
23. Консултация по кърмене – 1 час 20,00
24. Консултация за хранене през бременността – 1 час 20,00
25. Консултация по грижи за новороденото – 1 час 20,00
26. Консултация по захранване на кърмачето – 1 час 20,00
27. Консултация по въпроси свързани с бременността – 1 час 20,00
28. Консултация по послеродовия период – 1 час 20,00
29. Избор на лекар за раждане 200,00
30. Избор на акушерка за раждане 100,00
40. Контролни скринингови изследвания на новороденото 10,00

 

VІ. ОАИЛ:

Медицинска дейност Цена:
1. Епидурална анестезия без катетър 150,00
2. Епидурална анестезия с катетър за първия час

– за всеки последващ час по

200,00

60,00

3. Венозна анестезия 100,00
4. Интубационна анестезия за първия час

– за всеки последващ час по

120,00

50,00

5. Обезболяване на раждане 300,00
6. Леглоден в ОАИЛ 150,00

 

VІІ. Хирургия, ортопедия:

Медицинска дейност Цена:
  Хирургия  
1. Екстирпация на нокът 40,00
2. Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 50,00
3. Пластика на нокътния вал 20,00
4. Шев на рана до 10 см 25,00
5. За всеки следващи 5 см по 15,00
6. Козметичен шев на рана до 10 см 50,00
7. За всеки следващи 5 см по 20,00
8. Лигиране на повърхностни съдове на крайниците 30,00
9. Наместване на луксация на долна челюст или палец 50,00
10. Локална анестезия 10,00
11. Отстраняване на атером 50,00
12. Инцизия при фурункул 30,00
13. Превръзка без обработка на рана 10,00
14. Първична обработка на рана 10,00
15. Вторична обработка на рана 10,00
16. Скарификационни проби 5,00
17. Сваляне на хирургичен шевен материал 10,00
18. Екстирпация на ганглион 40,00
19. Наместване на луксация  на лакът, рамо, коляно 50,00
20. Наместване на луксация на пръст 30,00
21. Наместване на луксация на тазобедрена става 150,00
22. Наместване на фрактура на бедро 75,00
23. Наместване на фрактура на мишница 42,00
24. Наместване на фрактура на подбедреница 45,00
25. Наместване на фрактура на предмишница 30,00
26. Наместване на фрактура на пръст 20,00
27. Шев на ахилесово сухожилие 400,00
28. Шев на едно екстензорно сухожилие 70,00
29. Шев на мускули и/или фасции при травми 60,00
30. Шев на ставна капсула на челюст, палец, ръка, или скочна става 70,00
31. Шев на едно флексорно сухожилие 80,00
32. Шев с реинсерция  на връзка или капсула на става или пръст 40,00
33. Операция при контрактура на Дюпюитрен 300,00
34. Гипс на рамото и мишницата, на бедро и тазов пояс 50,00
35. Гипсова превръзка – лонгета  на предмишница 35,00
36. Голям циркулярен гипс 50,00
37. Циркулярен гипс – сваляне 15,00
38. Голяма шинираща превръзка на подбедрица 20,00
39. Екстирпация на чуждо тяло 50,00
40. Електоексцизия на келоиди с престой до 3 дни 200,00
41. Електрокоагулация на кожни висулки 50,00
42. Първична обработка на изгаряне до 5% над 6години 50,00
43. Лечение на трофични рани с престой до 3 дни 200,00
44. Мануална екстирпация на фекалом 50,00
45. Клизма в ХО (за брой) 10,00
46. Тоалет на външни полови органи 5,00
Ортопедия
1. Преглед от специалист 30,00
2. Гипс на рамото и мишницата, на бедро и тазов пояс 55,00
3. Гипсова превръзка – лонгета  на предмишница 25,00
4. Голям циркулярен гипс 30,00
5. Циркулярен гипс – сваляне 15,00
6. Голяма шинираща превръзка на подбедрица 25,00
7. Екзартикулация на пръст 30,00
8. Директна екстензия с тел 60,00
9. Екстирпация на бурса 40,00
10. Екстирпация на ганглион 40,00
11. Интраартикуларна инжекция 20,00
12. Инцизия на сухожилен панарициум 15,00
13. Инцизия на флегмон на дланта 15,00
14. Корекция на положението при вродена луксация на тазобедрената става 30,00
15. Лаваж на става 20,00
16. Наместване на гривнена, глезенна, тарзална луксации 50,00
17. Наместване на луксация на менискус или сублуксация на главичката на радиус 20,00
18. Наместване на луксация  на лакът, рамо, коляно 50,00
19. Наместване на луксация на пръст 20,00
20. Наместване на луксация на тазобедрена става 100,00
21. Наместване на фрактура на бедро, без имобилизация 95,00
22. Наместване на фрактура на мишница, без имобилизация 42,00
23. Наместване на фрактура на подбедреница 40,00
24. Наместване на фрактура на предмишница 30,00
25. Наместване на фрактура на пръст 15,00
26. Телена перкутанна фиксация на фрактура при едномоментна мануална репозиция като отделна манипулация 50,00
27. Операция на мускулна херния 70,00
28. Отбременяваща дълбока инцизия на фасция и подлежащи тъкани 550,00
29. Периостална инфилтрация 20,00
30. Пластика на нокътния вал 20,00
31. Превръзка като раница по Дезо и Джилкрист 15,00
32. Пункция на бурса 20,00
33. Пункция на става 20,00
34. Ставна биопсия 80,00
35. Фиксация на фрактура перкутанно 85,00
36. Фиксиране с тел на малка става 45,00
37. Фиксиране с тел на палец, длан, стъпало 70,00
38. Премахване на телена фиксация 30,00
39. Шев на ахилесово сухожилие 400,00
40. Шев на екстензорно сухожилие 70,00
41. Шев на мускули и/или фасции при травми 60,00
42. Шев на ставна капсула на челюст, палец, ръка, или скочна става 70,00
43. Шев на флексорно сухожилие 80,00
44. Шев с реинсерция  на връзка или капсула на става или пръст 40,00
45. Тендолиза на едно сухожилие 80,00
46. Тендолиза на две и повече сухожилия 124,00
47. Пластика на сухожилие, мускул и фасции 102,00
48. Операция при контрактура на Дюпюитрен 300,00
49. Операция при карпален или тарзален тунелсиндром 155,00
50. Ампутация на бедро 595,00
51. Ампутация на подбедрица 550,00
52. Ампутация на пръст 50,00

 

VІІІ. Рентгенови изследвания:

Медицинска дейност Цена:
  ЧЕРЕП/ГЛАВА  
1. Рентгенография на челюсти в специални проекции 15,00
2. Рентгенография на  околоносни кухини/синуси 15,00
3. Рентгенография на черепа –  две проекция /фас и профил/ 20,00
4. Сегментни снимки на черепа – мастоиди/По Шулер, Села турцика и др. 25,00
ДОЛЕН КРАЙНИК
5. Рентгенография на сакроилиячни стави 15,00
6. Рентгенография на тазобедрена става – деца до 3г. 15,00
7. Рентгенография на тазобедрена става 20,00
8. Рентгенография на двете тазобедрени стави/таз 25,00
9. Рентгнография на двете тазобедрени стави/таз – с натоварване 30,00
10. Рентгенография на бедрена кост – една проекция/фас или профил/ 15,00
11. Рентгенография на бедрена кост – две проекция /фас и профил/ 20,00
12. Рентгенография на колянна става – една проекция/фас или профил/ 15,00
13. Рентгенография на колянна става – две проекция /фас и профил/ 20,00
14. Рентгенография на колянна става – две проекция /фас и профил/ с натоварване 25,00
15. Рентгенография на двете коленни стави – две проекция /фас и профил/ с натоварване 30,00
16. Рентгенография на подбедрица – една проекция/фас или профил/ 15,00
17. Рентгенография на подбедрица – две проекция /фас и профил/ 20,00
18. Рентгенография на глезенна става – една проекция/фас или профил/ 15,00
19. Рентгенография на глезенна става – две проекция /фас и профил/ 20,00
20. Рентгенография на петна кост – профил 15,00
21. Рентгенография на стъпало и пръсти – една проекция/фас или профил/ 15,00
22. Рентгенография на стъпало и пръсти – две проекция /фас и профил/ 20,00
ГОРЕН КРАЙНИК
23. Рентгенография на стерноклавикуларна става 15,00
24. Рентгенография на клавикула /ключица/ 15,00
25. Рентгенография на стернум/гръдна кост 15,00
26. Рентгенография на акромиоклавикуларна става 15,00
27. Рентгенография на скапула/лопатка/ 15,00
28. Рентгенография на раменна става – една проекция /фас или профил/ 15,00
29. Рентгенография на раменна става – две проекция /фас и профил/ 20,00
30. Рентгенография на хумерус /раменна кост/ – една проекция/фас или профил/ 15,00
31. Рентгенография на хумерус /раменна кост/ – две проекция /фас и профил/ 20,00
32. Рентгенография на лакътна става – една проекция/фас или профил/ 15,00
33. Рентгенография на лакътна става – две проекция /фас и профил/ 20,00
34. Рентгенография на антебрахиум/предмишница/ – една проекция/фас или профил/ 15,00
35. Рентгенография на антебрахиум/предмишница/ – две проекция /фас и профил/ 20,00
36. Рентгенография на гривнена става – една проекция/фас или профил/ 15,00
37. Рентгенография на гривнена става – две проекция /фас и профил/ 20,00
38. Рентгенография на  длан и пръсти – една проекция /фас или профил/ 15,00
39. Рентгенография на длан и пръсти – две проекция /фас и профил/ 20,00
ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ
40. Рентгенография на бял дроб и сърце /гръден кош – лицева проекция – деца до 3г. 10,00
41. Рентгенография на бял дроб и сърце /гръден кош – лицева проекция – деца до 12г. 15,00
42. Рентгенография на бял дроб и сърце /гръден кош – лицева проекция 20,00
43. Рентгенография на бял дроб и сърце – две проекция /фас и профил/ 30,00
44. Рентгенография на гръден кош/ребра/ – лицева проекция 20,00
45. Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 15,00
ПРЕШЛЕНИ
46. Рентгенография на шийни прешлени – една проекция/фас или профил/ 15,00
47. Рентгенография на шийни прешлени – две проекция /фас и профил/ 20,00
48. Рентгенография на шийни прешлени – коси проекции – две проекция 20,00
49. Рентгенография на торакални/гръдни/  прешлени – една проекция/фас или профил/ 20,00
50. Рентгенография на торакални/гръдни/  прешлени – две проекция /фас и профил/ 25,00
51. Рентгенография на  лумбални прешлени – една проекция/фас или профил/ 20,00
52. Рентгенография на  лумбални прешлени – две проекция /фас и профил/ 25,00
 

 

КОНТРАСТНИ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – НА ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ ( след предварително съгласуване с началник ООД и плануване)
53. Рентгенография на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник 30,00
54. Иригография 40,00
55. ERCP,интраоперативна холангиография, лапароскопска холангиография –  за всяко изследване по 40,00
56. Обзорна графия на корем/латерография 20,00
57. Обзорна скопия/графия на  корем 25,00
58. Екскреторна /венозна/ урография 60,00
59. Микционна цистография, рефлуксцистография, ретроградни изследвания на пикочо-полова система 35,00
60. Хистеросалпингография без к.м. 60,00
ЕХОГРАФИЯ
61. Абдоминална ехография /ехография на коремни органи/ 25,00
62. Ехография на тестиси 20,00
63. Ехография на щитовидна жлеза 20,00
64. Ехомамография 20,00
65. Трансректална ехография на простата 20,00
ДРУГИ
66. Мамография 30,00
67. Фустулография, дуктография и др. 30,00
68. Компютърна томография 80,00
69. Издаване на дубликат на  CD  5.00
70. Повторно разчитане на рентгенография направени в здравното заведение 10,00
71. Рентгенография по желание на пациента лежащ в стационара – 50% намаление от обявените цени по ценоразпис

 

ІХ. Лабораторни изследвания:

Медицинска дейност Цена:
  І. Хематологични  и цитологични изследвания  
1. Кръвна картина с диференциално броене на левкоцити, автоматично – комплексно 8,50
2. Кръвна картина – мануално (хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити) – за всеки показател по 0,80
3. Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити  в периферна кръв (визуално микроскопско изследване) 5,00
4. СУЕ 2,50
5. Гликиран хемоглобин  HbA1C 10,00
  ІІ. Кръвосъсирване и фибринолиза  
  Пресяващи тестове:  
1. Време на кървене 1,50
2. Време на съсирване 1,50
3. Протромбиново време 3,50
4. Активирано парциално тромбопластиново време – аРТТ 3,00
5. Микроалбуминурия 10,00
Б. Тестове за определяне активността и концентрацията на индивидуалните фактори на кръвосъсирването и фибринолизата  
1. Фибриноген 3,50
  ІІІ. Клинично – химични изследвания  
А. Субстрати  
1. Глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, билирубин – общ, директен, холестерол, триглицериди, общ белтък, албумин – за всеки показател по 2,50
Б. Ензими  
1. АСАТ, АЛАТ, ГГТ, КК, АФ, ЛДХ, КК-МВ, алфа-амилаза – за всеки показател по 4,00
2. Тропонин 27,00
В. Микроелементи  
1. Желязо 4,00
2. Желязосвързващ капацитет ЖСК 4,00
3. Електролити- натрий, калий, хлор 5,50
  ІV. Химично изследване на урина  
1. Химично изследване с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) – за всеки показател по 1,00
2. Химично изследване със сухи тестове (рН, специфично тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, левкоцити) – за всеки показател по 1,00
3. Количествено определяне на белтък в 24 h урина 3,50
4.  Алфа – aмилаза в урина 4,00
5. Седимент на урина 2,60
1. V. КАС – киселинно алкално състояние 6,00
1. VІ. Такса вземане на биологичен материал 2,00

 

Х. Микробиологични изследвания:

Медицинска дейност Цена:
1. Микробиологично изследване на гърлен секрет 10,00
2. Микробиологично изследване на носен секрет 10,00
3. Микробиологично изследване на ушен секрет 10,00
4. Микробиологично изследване на ранев секрет 10,00
5. Микробиологично изследване на стерилна урина 8,00
6. Микробиологично изследване на материал от генитална система 10,00
7. Микробиологично изследване на фецес или ректален секрет:

– за детска ясла и градина

– за ентероколит

– за здравна книжка

 

8,00

10,00

10,00

8. Паразитологично изследване за чревни хелминтози

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

8,00
9. Морфолигични изследвания за ламблиоза

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

8,00
10. Морфологични изследвания за амебиоза

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

8.00
11. Морфолигични изследвания за чревни протозои

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

8.00
12. Морфолигични изследвания за чревни хелминтози

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

8.00
13. Морфолигични изследвания за ентеробиоза

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

8.00
14. Серумна проба за антиToxoplazma gondii IgG  по ELISA

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

18.00
15. Имунологично изследване за антиEchinococus granulosus IgG  по ELISA

/изпращане на материал в БИОЛАБ – Плевен, сряда и петък/

18.00
16. Микробиологично изследване на храчка 10,00
17. Антибиограма с осем антибиотични диска 8,00
18. Микробиологично изследване на хемокултура 8,00
19. AST – латексов тест 8,00
20. WR – латексов тест 8,00
21. Тест за Васерман 8,00
22. CRP (С – реактивен протеин) – латексов тест 8,00
23. Paul – Bunnel (инфекциозна мононуклеоза) – латексов тест 8,00
24. Имунохроматографски тест за Helicobacter pylori (бърз тест) 12,00
25. Бърз тест за Clamydia trachomatis (хламидия Аг) 12,00
26. Изследване на нативен препарат за острици 5,00
27. Такса вземане на биологичен материал 2,00

  

 ХІ. ОФРМ:

Медицинска дейност Цена:
1. Клиничен преглед 20 лв.
2. Галванизация – импулсна, непрекъсната:

– обикновена методика

– специална методика

 

3 лв.

5 лв.

3. Електрофореза:

– обикновена методика

– специална методика

 

3 лв.

5 лв.

4. Електростимулация 5 лв.
5. Микровълнова терапия ( радар ) 5 лв.
6. Ултразвукова терапия  – за всяко поле по 5 лв
7. Електромагнитна терапия 5 лв.
8. Диадинамотерапия – 1 поле 5 лв.
9. Интерферент терапия – 1 поле 5 лв.
10. Локално и общо ултравиолетово облъчване 3 лв.
11. Солукс терапия 3 лв.
12. Инфраруж терапия 3 лв.
13. Лазер терапия 10 лв.
14. Парафинолечение 5 лв.
15. Масаж – частичен:

– горен крайник

– долен крайник

– глава и яка

– на кръста

– на гърба

– на гърди и корем

– лице, шия, деколте

 

6 лв.

8 лв.

10 лв.

8 лв.

10 лв.

6 лв.

6 лв.

16. Общ масаж 15 лв.
17. Мануално мускулно тестуване 5 лв.
18. Ъглометрия 15 лв.
19. Лечение с положение 2 лв.
20. Механотерапия 4 лв.
21. Постизометрична релаксация 7 лв.
22. Криотерапия 5 лв.
23. Обучение в дейности от ежедневния живот 4 лв.
24. Лечебна физкултура:

– дихателна гимнастика

– аналитична гимнастика

– горен крайник

– долен крайник

– гръбна мускулатура

– предна коленна стена

– упражнение за равновесие

– упражнение за координация на движенията

– упражнение за стабилизиране на походката

– обучение в седеж, стоеж и ходене

 

2 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

3 лв.

10 лв.

25. Медицинска услуга – частичен масаж 20 минути 17 лв.
26. Медицинска услуга – масаж на цяло тяло 40 минути 35 лв.
27. Леглоден в ОФРМ 15 лв.

Стойност на един леглоден в размер на 60.00 лв.
Стойност на един леглоден в ОАИЛ в размер на 150.00 лв.
Здравно неосигурените лица приети за лечение в болницата по диагноза, за която болницата има Договор с НЗОК, заплащат стойността на клиничната пътека, съобразно броя на пролежаните дни.