Обществена поръчка с предмет „Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ“ ЕООД, гр.Козлодуй“

 

№7 /28.04.2017г.

АОП № 0400-2017-0001

Документация за изтегляне:

28.04.2017 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

28.04.2017 | Решение

28.04.2017 | Обявление

28.04.2017 | Техническа спецификация

30.05.2017 | Протокол №1 от 23.05.2017г. на Комисията

30.05.2017 | Комисията обявява, че на 05.06.2017г. от 10.00 часа в сградата на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ №1, ет. 4, стая 406 ще бъдат публично оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за доставка на медикаменти – номер в АОП 0400-2017-0001.

19.06.2017 | Комисията съобщава, че на 20.06.2017г. от 11.30 часа в сградата на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ ет. 4 стая 405 ще се проведе публичен жребии за избор на изпълнител измежду предложилите еднакви цени за отделни позиции медикаменти

04.07.2017 | Протокол № 2

04.07.2017 | Протокол № 3

04.07.2017 | Протокол № 4

04.07.2017 | Протокол класиране

04.07.2017 | Протокол жребий

04.07.2017 | Доклад на комисията

04.07.2017 | Заповед на възложителя за избор на изпълнител

04.07.2017 | Заповед за прекратяване на поръчката

24.07.2017 | Обявление за невъзлагане на позиции от поръчката

20.08.2017 | Договор за обществена поръчка

20.08.2017 | Договор за обществена поръчка

20.08.2017 | Договор за обществена поръчка

20.08.2017 | Договор за обществена поръчка

20.08.2017 | Договор за обществена поръчка

09.09.2017 | Обявление за възложена поръчка

11.09.2018 | Приключване на договор за обществена поръчка

18.09.2018 | Информация за приключване на договор за обществена поръчка

18.09.2018 | Информация за приключване на договор за обществена поръчка

18.09.2018 | Информация за приключване на договор за обществена поръчка

18.09.2018 | Информация за приключване на договор за обществена поръчка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *