Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

 

№8 /05.05.2017г.

АОП № 00400-2017-0002

Документация за изтегляне:

05.05.2017 | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

05.05.2017 | Решение за откриване на обществена поръчка

05.05.2017 | Обявление за откриване на обществена поръчка

31.05.2017 | Комисията обявява, че на 05.06.2017г. от 11.30 часа в сградата на МБАЛ Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 406 ще бъдат публично оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия – номер в АОП 0400-2017-0002.

01.06.2017 | Протокол №1/28.05.2017г. на Комисията

01.06.2017 | Протокол №2/30.05.2017г. на Комисията

16.06.2017 | Протокол №3/12.06.2017г. на комосията

16.06.2017 | Доклад на комисията

16.06.2017 | Заповед на възложителя за избор на изпълнител

08.08.2017 | Заповед за изменение на заповед за избор на изпълнител.

16.10.2017 | Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

16.10.2017 | Обявление за невъзлагане на обществена поръчка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *