Избор на доставчик на електрическа енергия

Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

 

Документация за изтегляне:

19.12.2014 | Документацията за участие в търга

20.01.2015 | Разяснения

02.02.2015 | Разяснения по документацията

Комисията, назначена да извърши оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура по обществена поръчка с предмет избор на доставичик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй“, открита с Решение № 156 от 17.12.2014г. на Управителя, съобщава, че на 20.02.2015г. от 10:00 часа в гр.Козолдуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, кабинет 406 ще отвори и оповести представените от участниците в процедурата Ценови оферти.

 
17.02.2015 | Протокол от 16.02.2015г. за разглеждане на постъпилите оферти за участие в откритата процедура

23.02.2015 | Протокол за обявяване на ценови оферти и класиране

23.02.2015 | Решение за избор на изпълнител
 

Възложителят освобождава при условията на чл.62 от ЗОП внесените от кандидатите гаранции за участие в процедурата по избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй“, открита с Решение № 156 от 17.12.2014г. на Управителя.

14.05.2015 | Договор от 14.04.2015г. за доставка на нетна електрическа енергия

16.09.2016 | Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *