Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ –КОЗЛОДУЙ“ЕООД, гр.Козлодуй

 

№ 13/20.06.2018г.

АОП № 00400-2018-0001

Документация за изтегляне:

 20.06.2018  | Изтеглете документацията за търга от тук !!!

20.06.2018 | Решение за откриване на процедура

20.06.2018 | Обявление за поръчка

20.06.2018 | Електронен ЕЕДОП

20.06.2018 | Методическо указание за попълване на електронен ЕЕДОП

20.06.2018 | Указания на АОП

20.07.2018г. | Комисията съобщава, че ще извърши публично оповестяване на ценовите оферти на 26.07.2018г. от 12.00 часа в сградата на МБАЛ Св.Иван Рилски- Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 405.

07.08.2018г. | Комисията съобщава, че на 10.08.2018 г. ще се проведе публично заседание за провеждане на жребии измежду участниците предложили еднаква цена за избор на изпълнител за позиции №, №, № ……..47,62,107,128,132,138,156,178 и 372 23, №29 и № 55 от обществена поръчка за доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД. Жребия ще се проведе в гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1 стая 406 от 10.00 часа.

13.08.2018 | Протокол №1/19.07.2018г. на комисията

13.08.2018 | Протокол №2/20.07.2018г. на комисията

13.08.2018 | Протокол №3/23.07.2018г. на комисията 

13.08.2018 | Протокол №4/26.07.2018г. на комисията 

13.08.2018 | Протокол №5/10.08.2018г. на комисията

13.08.2018 | Протокол №6/13.08.2018г. на комисията

13.08.2018 | Доклад от 13.08.2018г. за работата на комисията

13.08.2018 | Временно класиране на предложенията

13.08.2018 | Финално класиране на предложенията

13.08.2018 | Финално класиране

13.08.2018 | Решение за избор на изпълнители на обществена поръчка

21.09.2018 | Обявление за възложена поръчка

24.10.2018 | Договор за обществена поръчка

25.10.2018 | Обявление за възложена поръчка

25.10.2018 | Договор за обществена поръчка

25.10.2018 | Договор за обществена поръчка

25.10.2018 | Договор за обществена поръчка

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *