Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй

 

АОП 0400-2016-0001

Документация за изтегляне:

 

Изтеглете документацията от тук !!!

15.04.2016 | Решение

15.04.2016 | Обявление

09.06.2016 | Протокл №1 на комисията за разглеждане на офертите от 07.06.2016г.

09.06.2016 | Комисията съобщава, че ще извърши публично оповестяване на ценовите оферти на 16.06.2016г. от 11.00 часа в сградата на МБАЛ Св.Иван Рилски- Козлодуй ЕООД, гр.Козлодуй, ул.“Кирил и Методий“ №1, ет.4, стая 405.

13.06.2016 | Приложения към Протокол от 07.06.2016 – Оферта 1

13.06.2016 | Приложения към Протокол от 07.06.2016 – Оферта 2

13.06.2016 | Приложения към Протокол от 07.06.2016 – Оферта 3

13.06.2016 | Приложения към Протокол от 07.06.2016 – Оферта 4

27.06.2016 | Решение № 86 от 27.06.2016г. на възложителя за избор на изпълнител

27.06.2016 | Протокол №2 от 17.06.2016г. на комисията и временно класиране на ценовите оферти.

27.06.2016 | Протокол №3 от 27.06.2016г. на комисията и окончателно класиране.

29.06.2016 | Решение на възложителя №86/27.06.2016г. за частично прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка

28.07.2016 | Възложителя съобщава на участниците в обществена поръчка с предмет – Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски Козлодуй“ЕООД, че освобождава внесените депозити за участие в откритата процедура. Представените, чрез банкова гаранция депозити ще бъдат върнати като се изпрати оригинала от гаранцията на представилия я участник, чрез куриер за негова сметка.

28.07.2016 | Информация за сключени договори за изпълнение на обществена поръчка за Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ“Свети Иван Рилски Козлодуй“ЕООД.

05.08.2016 | Договори

05.08.2016 | Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медикаменти с Фьоникс Фарма

05.08.2016 | Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медикаменти с Търговска Лига Национален Аптечен Център

05.08.2016 | Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медикаменти със Софарма Трейдинг

05.08.2016 | Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на медикаменти с Медофарма

20.07.2017г. | Възложителя съобщава, че освобождава внесените от участниците в обществената поръчка гаранци за изпълненение на договорите за доставка на медикаменти.

14.08.2017 | Обявление за приключване на обществена поръчка

16.08.2017 | Обявление за приключване на обществена поръчка

18.08.2017 | Обявление за приключване на обществена поръчка

18.08.2017 | Обявление за приключване на обществена поръчка

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *